Case dựng Bộ H81 Gigabyte

5.140.000

Danh mục:

Mô tả

Số TT Linh kiện Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Main GigaB85 1              900,000               900,000
2 Chip CPU I3 4150 1           1,450,000            1,450,000
3 Ram Kingsotn 4g d4 2              320,000               640,000
4 SSD 120 1              450,000               450,000
5 Case thường 1              200,000               200,000
6 Nguồn X450 1              550,000               550,000
7 VGA 750TI 1              950,000               950,000
Tổng cộng            5,140,000
Close Menu
0986 121 335
×

Cart